Nyheder‎ > ‎

Referat af Generalforsamling

indsendt 27. mar. 2012 12.15 af Frederiksvrk Bueskytteforening   [ opdateret 27. mar. 2012 12.19 ]

Frederiksværk Bueskytte Forenings

Generalforsamling for året 2011

  27-3-2012

Referat:   Velkomst ved Formand Steen Rasmussen


A.       Valg af dirigent:  Ole S Nielsen

       Valg af referent : Michael Egestad

       Generalforsamlingen er lovligt indvarslet ifølge vedtægterne

 

B.      Steen fremlagde beretningen for det forgangne år. Takkede på bestyrelsens vejne          

       for det store arrangemet i Foreningen. Beretningen godkendt

 

C.      Da Anders er i Indien fremlagde Steen Regnskabet. Regnskabet Godkendt 

 

D.     Budget for 2012 fremlagt og godkendt

 

E.      Kontigent for 2012 fastholdes, voksne 1000 kr. Børn 600 kr. Passive 600 kr.

 

F.       Indkomne forslag:  Ingen

 

G.     Valg til bestyrelse:

      Formand Genvalg.  Steen Rasmussen for 2 år


      Bestyrelsesmedlem Genvalg .Michael Egestad for2 år


      Kasserer (Anders Jeppesen trækker sig grundet arbejde)

      Valgt for 1 år Peter Sjong


      Bestyrelses suppleant   Bruno Jensen


      Revisor   Ole S Nielsen


      Revisor suppleant    Jørgen Larsen

 

H.     EVT. 

 

       Generalforsamlingen slut kl. 19:50

Comments